Agregaty tynkarskie

Agregaty tynkarskie to jedne z częściej wykorzystywanych sprzętów budowlanych, które ułatwiają nakładanie mieszanek tynków na dużych i mniejszych powierzchniach. Razem z narzędziami tynkarskimi stanowią podstawowe wyposażenie w branży budowlanej. Agregaty do nakładania tynków zapewniają wydajną pracę i szybkie wykonanie usług budowlanych, ponieważ pozwalają na mechaniczne nakładanie tynków w sposób ciągły. Charakteryzują się uniwersalnością – można je napełniać suchymi i wilgotnymi zaprawami, klejami i materiałami. TECTOR oferuje sprzedaż, serwis i naprawdę narzędzi tynkarskich najlepszych marek, zapewniających nieprzerwaną pracę.

Odpowiednio dobrany i ustawiony agregat tynkarski można wykorzystywać do podawania zapraw o różnym uziarnieniu, które są następnie mechanicznie mieszane. Regulacja obrotów i rodzaj pompy powinien zostać dopasowany do rodzaju nakładanego tynku: wapiennego, elewacyjnego lub wylewki cementowej – co pozwoli na wykonanie precyzyjnego tynku maszynowego na każdej powierzchni.

 

Kto może obsługiwać agregat tynkarski?

Podobnie jak wszystkie narzędzia tynkarskie i sprzęt budowlany, agregat tynkarski może obsługiwać wyłącznie przeszkolona osoba, która ukończyła kurs i zdobyła stosowne uprawnienia. Agregaty różnią się nie tylko wymiarami, ale także mocą silnika i wartością ciśnienia dostarczającego materiał, dlatego tak ważne jest obsługiwanie go przez wykwalifikowanego fachowca. Pozwoli to na zapewnienie przepisów BHP w trakcie wykonywanych prac lub usług remontowych i budowlanych, a dodatkowo ochroni urządzenie przed zniszczeniem lub spowodowaniem strat materiału.